Kiss Publikum : Akce

Rádio online Studio online

Právě hraje:

< >

GALANTIS
NO MONEY

Playlist > Napište nám >

Dívčí válka opět ve Zlíně!

Dívčí válka opět ve Zlíně!

Další rok a s ním i nová sezona v klubu Masters of Rock Café se rozjíždí a jako bonbónek jsme pro vás připravili legendární představení DÍVČÍ VÁLKA divadelního souboru Františka Ringo Čecha.

,,Čechovci" vystoupí s nejhranější a nejnavštěvovanější divadelní komedií všech dob v sále Masters of Rock Café ve Zlíně  ve čtvrtek 26. 1. 2017 od 19:00 hodin.

Dívčí válka je nejoblíbenější divadelní komedie všech dob. Vždyť za poslední téměř dvě desítky let ji shlédlo více než 500 tisíc diváků. K nesmírné popularitě této hry přispívá nejen nadčasové téma hry (věčné spory mezi muži a ženami), které autor zpracoval s humorem sobě vlastním, ale i hvězdné herecké obsazení. Divadlo, které zajíždí za svými diváky do všech koutů republiky, rozesmává své diváky nejen mistrnou satirou, ale i skvělým konverzačním humorem.

Autor sám o této komedii říká:

„Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu „na míru". Jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.

Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.

Soubor vystupuje v tomto hvězdném obsazení:

Sám autor F. R. Čech se představí v roli vladyky Ctirada, v roli knížete Přemysla vystoupí David Voráček, Petr Martinák ztvární Vojena a zároveň Častavu, v roli božského pěvce Lumíra uvidíte skvělého Mojmíra Maděriče, Romana Skamene uvidíte jako vladyku Bivoje. Martina Šťastná se zhostí role Vlasty, Sandra Pogodová vystoupí jako manželka Bivoje - Kazi a Martha Olšrová jako ctnostná panna Šárka.

Autor a ředitel Čechova Prozatímně Osvobozeného Divadla F. R. Čech si vyhrazuje právo uvádět na scénu nové objevy a talenty - budoucí hvězdy domácí i světové umělecké scény.

Představení se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 19:00 hodin v sále klubu Masters

of Rock Café ve Zlíně. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost se skutečně dobře a kvalitně pobavit J

Vstupenky na toto výjimečné představení jsou k dostání v předprodeji vstupenek v Masters of Rock Café tel. 777 701 592 a v předprodeji vstupenek v Golden Apple Cinema tel. 571 817 255. Neváhejte, počet míst je omezen!!!

Vstupenky můžete objednávat i na dobírku. Po zaslání Vaší objednávky na e-mail: sukupova@pragokoncert.com, kde musíte uvést, kolik kusů vstupenek objednáváte a Vaši adresu s telefonickým kontaktem, Vám vstupenky přijdou poštou. K ceně vstupenky bude připočtena cena za dobírku dle tarifů České pošty. Více informací na tel: 777 701 594, na www.mastersofrockcafé.cz a na www.pragokoncert.com