Kiss Publikum : Akce

Rádio online Studio online

Právě hraje:

< >

GALANTIS
NO MONEY

Playlist > Napište nám >

Lidé se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda!

Lidé se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda!

Zde je zlaté dno moderních řemesel a živností. K tomu zlatu však je třeba se namáhavě prokopat. V moderním řemesle se musí spojit věda, umění a rukodílná zručnost.

Takové řemeslo si žádá člověka vysoce všestranného , jehož ruce jsou právě tak vycvičeny, jak vycvičená je jeho hlava. Takovým řemeslníkem se člověk nestane za rok. A nestane se jím bez důkladné práce na svém vlastním vzdělání.

Není krize řemesla, Je krize řemeslníků a je naší povinností bojovat proti této krizi ze všech sil, protože řemesla a živnosti jsou praktickými univerzitami pro podnikatele a průmysl.."

Dovolil jsem si citovat zakladatele světového obuvnického impéria, fenomenálního podnikatele a našeho krajana Tomáše Baťu. Jsou to slova vyřčena téměř před  sedmdesáti lety, ale i dnes, ve 21. století k nám promlouvají, jsou pravdivá a nadmíru aktuální.

I já se při řízení školy těmito myšlenkami a  filozofií řídím. Vím, že škola nemůže být odtržena od reálného života, naopak, snažím se vytvářet prostředí, ve kterém se rozvíjí potenciál každého s nás, prostředí, ve kterém se  žáci učí  vážit si svých dovedností, znalostí a umění je uplatnit ve svém životě.

Střední odborné učiliště Uherský Brod je jednou z mála škol, kde je i po optimalizaci nastavena výuka učebních i studijních oborů dle požadavků současného trhu práce. Svou vzdělávací nabídkou doplňujeme požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství.

V rámci Uherskobrodska si žádnými obory jiných středních škol nekonkurujeme, ba naopak, velmi často spolupracujeme . Některé obory, námi vyučované, jsou nejen ve Zlínském kraji, ale i na Moravě jedinečné - např. obor  Zahradník (Krajinář), obor Podlahář.

V poslední době konečně zaznamenáváme posun v myšlení rodičů i žáků základních škol v pohledu na učební obory. Začínáme slýchat názor, který se osvědčil i v minulosti, že je vhodné nejdříve získat řemeslo a potom maturitní vzdělání.

Já jsem pevně přesvědčen o tom,  že řemesla v naší zemi  začnou  opět vzkvétat a rozvíjet se  a proto „Vsaďte na tradiční řemesla, která mají budoucnost".

Přijďte na Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Uherský Brod. V pátek 13.1. 2017 v čase 9-18 hod. a v sobotu 14.1. 2017 v čase 8-12 hod., kdy proběhne také ukázkové dopoledne kynologického výcviku a canisterapie. Více info na stránkách školy.